Stresa vadība Veselīgas izglītības koncepta ietvaros iekļauj divas programmas: EMYK® un STRAIMY®.

Stress mūsu dzīvē ir nepieciešams, jo tam piemīt stimulējošs raksturs - palīdz attīstīt noteiktas prasmes, apgūt jaunu pieredzi u.t.t. Taču, ja cilvēks stresu izjūt ilgāku laiku un viņam nav iespēju vai prasmju to ietekmēt (t.i. hronisks stress), tas prasa no cilvēka lielus resursus, mobilizēšanos un rezultātā nozīmīgi tiek ietekmēta cilvēka psiholoģiskā un fiziskā labizjūta. Hroniska stresa rezultātā cilvēks var izjust virkni psiholoģisku un somatisku simptomu, piemēram, bezpalīdzības izjūta, depresija, trauksme, nespēja saredzēt perspektīvu, sociālo attiecību, darba spēju un personīgā snieguma pasliktināšanās, kognitīvo spēju pasliktināšanos, uzvedības traucējumi, kā arī miega traucējumi, veselības problēmas (piem., kuņģa un sirdsdarbības traucējumu, galvassāpes) u.c. izpausmes. Šie simptomi vēl nenozīmē saslimšanu, taču, ja cilvēks nespēj regulēt stresu, tie var pāraugt nopietnās psiholoģiskās un fiziskās saslimšanās. Tieši izglītības vidē gan skolotāji, gan bērni regulāri sastopas ar virkni situāciju, kas izraisa stresu, un tas savukārt nopietni var ietekmēt darba efektivitāti, mācību sasniegumus, savstarpējo saskarsmi utt. (Stueck, 2011). 

Dr. M. Štuks stresa vadībai skolotājiem un bērniem piedāvā divu soļu pieeju:

1) skolotāji un bērni apgūst dažāda veida prasmes, kas var palīdzēt tādu problēmsituāciju gadījumā kā problēmu risināšanas stratēģijas, laika menedžments, komunikācijas prasmju attīstība u.c.;

2) skolotāji un bērni apgūst pašregulācijas prasmes, kas palīdz iegūt stresa situāciju ietekmē zaudēto iekšējo līdzsvaru, piemēram, relaksācijas metodes, elpošanas vingrinājumus, dejas elementus u.c.

Būtiski ir apzināties, ka prasme mazināt stresu un atslābināties ir priekšnoteikums tam, lai cilvēks varētu attīstīt un izjust empātiju un mīlestību. Bez šīm pamata cilvēciskām kvalitātēm bērni nevar iemācīties un skolotājs nevar iemācīt!

Minētajam apgalvojumam, ka stresa samazināšana, relaksācija un veselība ir pamats empātijai, ir zinātnisks apstiprinājums. Pētījumā ir noskaidrots, ka pastāv ievērojama saistība starp skolotāju veselīgu ar darbu saistītu uzvedību un empātisku uzvedību (Schaper, Schoppe and Stueck, 2007). Kādā citā pētījumā tika noskaidrots, ka pastāv ievērojamas atšķirības starp skolotājiem ar hronisku stresu un skolotājiem bez stresa, t.i., skolotājiem ar hronisku stresu bija ievērojami mazāka empātijas spēja (Stueck, Sonntag, Balzer, Glöckner, Rigott, Schönichen, & Hecht2005).

Kopš 1994. gada Dr. M. Štuks un kolēģi Leipcigas universitātē ir strādājuši pie Sistēmiska Stresa vadības koncepta skolās. Gadu gaitā tika izstrādātas, zinātniski un praktiski pārbaudītas un savu efektivitāti pierādījušas metodes - EMYK® (Stresa mazināšanas treniņš ar jogas elementiem bērniem un jauniešiem) un STRAIMY® (Stresa mazināšanas treniņš ar jogas elementiem skolotājiem).