EMYK® - Atslābināšanās treniņš  ar jogas elementiem bērniem

EMYK® ir SYSRED - koncepta (angliski - SYStemrelated Stress REDuction - vai latviski - Ar Sistēmu saistītā stresa samazināšana, Stueck, 2011) pirmā daļa, kas ir profilaktiska stresa novēršanas/ samazināšanas programma bērniem. 
EMYK® - Atslābināšanās treniņu  ar jogas elementiem bērniem izveidoja Dr. Psych. M. Stueck un tas tika zinātniski izvērtēts Leipcigas Universitātes Psiholoģijas institūtā laika posmā 1994. līdz 2001. gadam. Kopš tā laika šo   treniņu ar labiem panākumiem izmanto bērniem un jauniešiem. Šī ir pirmā Vācijā zinātniski izvērtētā jogas programma bērniem. 1997. gadā  EMYK® (Entspannungstraining mit Yogaelementen) tika apbalvots ar īpašo Pedagoģijas fonda Cassianeum balvu Donauvertā (Donauwörth). Par pētījuma rezultātiem varat izlasīt zemāk.

EMYK® ietilpst jogas vingrinājumiem radniecīgi ķermeņa, elpošanas un meditācijas vingrinājumi, fantāzijas ceļojumi un sajūtu vingrinājumi, kā arī daudzi ieteikumi stresa pārvarēšanai ikdienā.

Atslābināšanās treniņš ar jogas elementiem paredz 15 nodarbības 45-60 minūšu garumā, kas notiek divas reizes nedēļā. Treniņš kopumā var aizņemt apmēram 15 nedēļas.

Treniņam ir divas versijas:

  1. Bērnudārza vecuma bērnu treniņš
  2. Skolas vecuma bērnu treniņš.

Šīs programmas efektivitāte ir pārbaudīta pētījumā, kurā testa grupa tika salīdzināta ar kontroles grupu (n = 48 dalībnieki) un izmantotas psiholoģiskas un fizioloģiskas izvērtējuma metodes (Stueck, 1998, 2000).

Pētījumā tika konstatēti sekojoši rezultāti:

  1. skolēni pieņēma šo treniņu un viņiem tas patika
  2. uzlabojās emocionālā stabilitāte, labizjūta
  3. paaugstinājās stresa noturība
  4. paaugstinājās koncentrēšanās spēja
  5. skolēni arī turpmāk izmantoja iemācītās pašregulācijas metodes.