STRAIMY® - „Ekspedīcija stresa kalnā” - stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem.

Treniņš izmantojams profesijās, kas saistītas ar stresa situācijām, īpaši psihosociālajās jomās, pedagoģijā, kā arī dažādu nozaru organizācijās. STRAIMY®  nav individuāla vai grupu terapijas metode, tā ir preventīva, profilaktiska uz psiholoģisku veselību orientēta  programma. STRAIMY® - stresa treniņu  ar jogas elementiem izveidoja Dr. Psych. M.Stueck Leipcigas Universitātes Psiholoģijas Institūtā no 1999.gada līdz 2005.gadam un tas ar panākumiem tiek izmantots praksē. Šī treniņa kā stresa pārvarēšanas iespējas nozīme pierādīta plaša zinātniska pētījuma laikā. 2006. gadā STRAIMY tika iekļauta Vācijas Psihologu apvienības empīriski izvērtēto veselības, preventīvo un rehabilitācijas programmu sarakstā, publicējot to Veselības psiholoģijas žurnālā. 2005. gadā  autors saņēma Pedagoģijas fonda Cassianeum īpašo balvu. Šajā treniņā ir apvienotas Rietumu terapijas ar Austrumu dziedināšanas metodēm. 

 Piedāvātais treniņš ir vērsts uz to, lai kursa dalībnieki:

  1. spētu panākt iekšējas regulācijas stabilitāti stresa situācijā vai pēc tam (t.sk. izmantojot meditāciju ar elpošanu un kustību, autogēno treniņu, refleksiju, pašinstruēšanu);
  2. iegūtu spējas tikt galā ar situāciju ārēji, apgūstot atbilstošas stresa pārvarēšanas stratēģijas (t.sk. laika plānošanu, veiksmīgas komunikācijas prasmes).

STRAIMY® treniņš var tikt veikts divās formās:

  1. 10 nedēļu kurss ar vienu 2 stundu nodarbību nedēļā;
  2. 3 dienu intensīvais kurss.

Katra treniņa nodarbība ietver 2 daļas: pirmā ir psiholoģiski izglītojošo daļa, kurā tiek apskatītas ar stresu saistītas problēmas un praktiski iemācītas dažādas īstermiņa un ilgtermiņa stresa vadības tehnikas. Otrajā nodarbību daļā tiek mācītas pašregulēšanas metodes – joga un meditācija, autogēnais treniņš un citas tehnikas - lai trenētu dalībniekiem mieru, nosvērtību, spēju relaksēties.