Veselīgas izglītības centrs ir domubiedru grupa, kuri ir veselīgas izglītības idejas atbalstītāji un īstenotāji Latvijā un ir saņēmuši Zentrum für Bildungsgesundheit (Vācija) sertifikātu/-us  kā apliecinājumu tiesībām savā profesionālajā darbībā izmantot vienu vai vairākās sekojošas metodes: Empātijas skola® - Cienoša komunikācija® un/vai Tanzpro-Biodanza®, EMYK®, STRAIMY®. Pakalpojumus katrs speciālists sniedz individuāli, strādājot gan ar pieaugušo un bērnu grupām, gan individuāli.

Inese Elsiņa


Psiholoģe (Mg. psych, Mg. soc. sc.)
Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 26451980
E-pasts: inese@ineseelsina.lv
Web: www.ineseelsina.lv


Irina Šķupele


Sertificētā eksistenciālā virziena psihoterapeite (Dr. psych)
Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 29520811
E-pasts: skupele@inbox.lvDaiga Dzene


Mākslas terapeite ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā (Mg. veselības aprūpē)
STRAIMY, Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 29780340
E-pasts: daiga.dzene.viz@inbox.lv


Guna Svence


Profesore RPIVA, sociālpsiholoģisko treniņu sertificēta trenere, pozitīvās psiholoģijas pētniece un grāmatu autore psiholoģijā (Dr.psych)
Biodanza, STRAIMY,  Tanzpro-Biodanza trenere
Tālr.: 29106837
E-pasts: guna.svence@rpiva.lv


Dzidra Ausekle

Psiholoģe (Mg. psych), Psihoterapeite (Pozitīvā psihoterapija), Tanzpro-Biodanza bērniem trenere, STRAIMY, Cienošas komunikācijas trenere

E-pasts: dzidra.ausekle@gmail.com

Tālr.: 29445292


Lolita Degute

Psiholoģe (Bc. psych)
Tanzpro-Biodanza bērniem trenere
Tālr.: 29108080
E-pasts: ld@teuntagad.lv
Web: www.teuntagad.lv


Diāna Stūrmane

Biodanza, IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana", Tanzpro-Biodanza bērniem trenere, STRAIMY un Cienošas komunikācijas trenere

Tālr.: 26408889
E-pasts: d.sturmane@gmail.com; biodejas@gmail.com
Web: www.izdejodzivi.lv


Laura Ozola


Psiholoģe (Mg. psych)

Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 26161718
E-pasts: ozola.laura@yahoo.com


Anitra Ambrose

Pedagoģe (Mg.ed.sc.), Biodanza, Tanzpro-Biodanza bērniem trenere. IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana".
Tālr.: 29828848
instagram: tratra.biodanza


Gunmāra Rostoka

Mag.Psych., praktizējošs psihologs, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste, TANZPRO Biodanza bērniem trenere.

Tālr.: 26597007

E-pasts: gunmara@inbox.lv

WEB: https://pozitivjums.wixsite.com/klatbutne


Alise Lūse

Biodanza, IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana", Tanzpro-Biodanza bērniem  trenere, Sertificēta Personības pilnveidošanas trenere neformālajā izglītībā

Tālr: 29976795
E-pasts: biodanza.visiem@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/biodejajelgava/

Liene Biedre


Psiholoģe (Bc. psych), Mūzikas un dejošanas skolotāja bērniem, Tanzpro-Biodanza bērniem  trenere, Baltijas Biodanza skolas studente.

Tālr: 26286546

E-pasts: Liene.biedre@gmail.com


Inga Vintere

Sociālā pedagoģe (profesionālais Mg Paed), serificēta mediatore, Tanzpro-Biodanza bērniem trenere

Tālr: 26401368

E-pasts: inga.vintere.vi@gmail.com

Liepājā un Liepājas apkārtnē


Vineta Grīvza

Psiholoģe (Mg. psych) / psihoterapeite & hipnoterapeite, Biodanza didaktiskā skolotāja, IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana", Tanzpro-Biodanza bērniem, Cienošas komunikācijas, STRAIMY un EMYK trenere

Tālr.: 29294443
E-pasts: vineta@vcg.lv

Web:  www.biodanza-vineta.lv

Kristiāna Kalniņa


Mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā (Mg. veselības aprūpē)
Biodanza, Tanzpro-Biodanza bērniem, Cienošas komunikācijas, STRAIMY un EMYK trenere
Tālr.: 29161100
E-pasts: kristiana.kalnina1@gmail.com


Elīna Strade

Biodanza skolotājas sertifikāts (IBF/2014); Praktiskā psiholoģe (Mg.psych)

Biodanza, Tanzpro-Biodanza, STRAIMY, Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 20345573
E-pasts: elfa19@inbox.lv
www.biodejaarelinu.lvRamona Ļisova

Fizioterapeite (Bc. veselības aprūpē)
Biodanza, Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 26398279
E-pasts: ramonali@inbox.lvAnna Kalniņa


Psiholoģe (Mg. psych)
Biodanza, Tanzpro-Biodanza bērniem, STRAIMY, Cienošas komunikācijas trenere
Tālr.: 29225729
E-pasts: anna_kalnina@inbox.lvAnete Raikova

Psiholoģe (Mg. psych), Biodanza IBF sertifikāts, IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana", Tanzpro-Biodanza bērniem trenere, Cienošas komunikācijas,  EMYK trenere

Tālr.: 29168546
E-pasts: anettte9@inbox.lv; biodejas@gmail.com
Web: www.izdejodzivi.lv

Saiva Brūdere - Ruska


Psiholoģe (Mg. psych)
Biodejas, Tanzpro-Biodanza trenere
Tālr.: 26616846
E-pasts: saiva.brudere.ruska@gmail.comAntra Krūmiņa- Jansone


Biodanza, Tanzpro-Biodanza bērniem trenere. IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana".
Tālr.: 26411146
instagram:tratra.biodanza

 

Lāsma Tamsone


Tanzpro Biodanza bērniem trenere, Baltijas Biodanza skolas studente. Piedāvāju nodarbības Liepājā

Tālr.: 29906381

E-pasts: lasma.tamsone@inbox.lv


Baiba Kalnciema

Psihologs un pedagogs (Mg.psych., Mg.paed.) Tanzpro-Biodanza bērniem trenere

Tālr.: 29150469

E-pasts: baiba@linenhome.eu 

WEB: https://www.facebook.com/LoveHomeLatvia/


Ilze Šteinburga

Sporta un speciālā pedagoģe (Mg.paed.), Biodanza, IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana", Tanzpro-Biodanza bērniem  trenere, EMYK trenere.

Tālr.: 29344790
E-pasts: biodanza.visiem@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/biodejajelgava/
 

 Nadežda Laure


Pedagogs (Mg.paed.), psiholoģe (Bc. psych), Tanzpro-Biodanza bērniem  trenere

Tālr: 27442476

E-pasts: nburcha@gmail.com 

Jelgava


Ilze Akmentiņa

Tanzpro-Biodanza bērniem un Cienošas komunikācijas trenere - Nodarbības bērniem ar vecākiem

Tālr: 26082054

E-pasts: akmentinailze@inbox.kv

Rīga, Kr. Barona iela 88. K2. 255.telpa