Veselīgas izglītības centrs 
Prof. Stück un kolēģi
 
"Tajā brīdī, kad mēs atbrīvojam sevi no vajadzības būt tam, kuram ir taisnība, kļūst daudz vieglāk ieraudzīt visas cilvēku rīcības kā lūgumu pēc lielākas mīlestības; vērtējums šajā brīdī zaudē savu nozīmīgumu, mīlestība kļūst par primāro fokusu, un tas viss savukārt ienes mūsu dzīvē arvien vairāk un vairāk prieka un mīlestības." (S. Gregga)