AKTUĀLAIS APMĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS 2023./2024. GADAM un AKTUĀLĀS NODARBĪBAS

Empātijas skolas verbālās daļas - CIENOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS programmas bērniem instruktoru apmācība tiešsaistē Zoom platformā

Kursu ilgums:  4 moduļi nedēļu nogalēs (sestdienās un svētdienās no plkst.10:00 - 17:00).

 • 1.modulis - 2023.g. 21./22. oktobrī
 • 2.modulis - 2023.g. 2./3. decembrī
 • 3.modulis - 2024.g. 20./21. janvārī
 • 4.modulis - 2024.g. 24./25. februārī
Mērķa grupa: skolotāji bērnudārzos, skolās un citās mācību iestādēs / psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un citi veselības aprūpes speciālisti / un citi interesenti, kuri strādā ar bērniem vai to vecākiem.

Apmācības vada: Dr.psych. Marcus Stück (Vācija), Mg.psych. Vineta Grīvza (Latvija) un Mg.psych. Anete Raikova (Latvija).  Nodarbības notiks angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Empātijas skolas Cienošas komunikācijas instruktoru treniņš dos jums iespēju vadīt bērniem/skolotājiem/vecākiem cienošas komunikācijas un savstarpējas atzīšanas apmācību. Programma balstās uz Maršala Rozenberga nevardarbīgās komunikācijas metodi, kas sākotnēji tika attīstīta pieaugušajiem, un  tika īpaši izstrādāta pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Galvenā uzmanība tiek veltīta cienošas komunikācijas verbālajiem aspektiem.

Programma veicina bērnu sociālo, emocionālo un valodas prasmju attīstīšanu un savu vārdu krājumu paplašināšanu.

Apmācības programma ietver:
 • Cienošās komunikācijas teorētisko pamatu apgūšana.
 • Programmas bērniem no 3 - 6 gadiem (8 nodarbības) apguve.
 • Programmas bērniem no 7 - 12 gadiem (8 nodarbības) apguve.
 • Cienošās komunikācijas elementu pašpieredze.
Cienošas komunikācijas galvenie uzdevumi ir:
 • aktivizēt un paplašināt zināšanas par to, kā funkcionē cienoša komunikācija – attiecības un kontakts ar citiem, kas balstās partnerībā, kooperācijā un cieņā, nevis vardarbībā, nosodījuma, kritizēšanā u.c. destruktīvās pieejās;
 • paplašināt vārdu krājumu, mācot izmantot vārdus, kas apraksta personīgo pieredzi, izsaka novērojumus, izjūtas, vajadzības un skaidrus lūgumus;
 • palīdzēt apgūt veidus, kā godīgi paust savas izjūtas, kā apzināt un piepildīt savas vajadzības, formulēt lūgumu, neietekmējot citus un neizmantojot vardarbīgu (citus neaizvainojošu un agresīvu) saskarsmes stilu;
 • palīdzēt atpazīt, iepazīt un atzīt citu cilvēku izjūtas un vajadzības, sadzirdēt lūgumus, aizstāvēt un atbalstīt otru cilvēku vajadzību piepildīšanā un būt empātiskam saskarsmē ar citiem;
 • veicināt domāt, uzņemties iniciatīvu un atbildību konfliktu risināšanā;
 • palīdzēt atklāti izteikt savu viedokli, neizraisot atraidījumu vai naidīgumu.

„Nav sliktu cilvēku, ir sliktas komunikācijas prasmes” /M.Rozenbergs/

Iepriekšējo apmācības dalībnieku refleksijas, sajūtas un atziņas var izlasīt  šeit.

Viena moduļa maksa - 150 eiro. Apmācības sertifikāts tiek izsniegts pēc visu četru moduļu apmeklēšanas.

Pieteikties - vineta@vcg.lv vai 29294443.

Empātijas skolas koncepta neverbālās daļas - TANZPRO-Biodanza® bērniem instruktoru apmācība - sāksies 2024.gada 16.martā.

Kursa ilgums: 5 moduļi nedēļu nogalēs (sestdienās un svētdienās no plkst.10:00 - 17:00): 

 • 1.modulis: 2024.g. 16.,17.martā
 • 2.modulis: 2024.g. 13.,14.aprīlī
 • 3.modulis: 2024.g. 11.,12.maijā
 • 4.modulis: 2024.g. 1./2.jūnijā
 •  5.modulis: 2024.g. 7./8.jūlijā

Mērķa grupa: skolotāji bērnudārzos, skolās un citās mācību iestādēs / psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un citi veselības aprūpes speciālisti / un citi interesenti, kuri strādā ar bērniem vai to vecākiem.

 Kursa saturs ietver sekojošu prasmju apmācību:

 • TANZPRO-Biodanza® teorētisko pamatu apgūšana.
 • Programmas bērniem no 3 - 6 gadiem (10 nodarbību programma "Dažādi piedzīvojumi") vadīšana.
 • Programmas bērniem no 7 - 12 gadiem (10 nodarbību programma "Dejas apkārt pasaulei") vadīšana.
 • TANZPRO-Biodanza® elementu pašpieredze.

Apmācības vada: Dr.psych. Marcus Stück (Vācija), Mg.psych. Vineta Grīvza (Latvija) un  Mg.psych. Anete Raikova (Latvija) .  

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems tiesības vadīt TANZPRO-Biodanza® nodarbības bērniem visā pasaulē.

TANZPRO-Biodanza® ir praksē pārbaudīta un zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma, ko Vācijas Veselības ministrijas projekta ietvaros (2007-2011) atbilstoši izglītības iestāžu prasībām adaptēja un Leipcigas universitātes Psiholoģijas institūtā veiktajā pētījumā izvērtēja M.Stueck, A.Villegas, C.Luzzie, R.Toro. TANZPRO-Biodanza® bērniem ir Empātijas skolas koncepta (Stueck, 2010) neverbālā daļa.

Latvijā veiktajā pētījumā par 1.klašu skolēnu emocionālo un sociālo kompetenču izmaiņām TANZPRO-Biodanza® nodarbību grupā (V.Grīvza, G.Svence & M.Stueck, 2016) 1.klašu skolēniem, kuri piedalījās nodarbībās, salīdzinājumā ar 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās, uzlabojās emociju (dusmu, baiļu, sajūsmas un skumju) regulēšanas spējas, kā arī tika novērota vairāk sociāli vērsta uzvedība. Pētījuma rezultāti iesaka, ka TANZPRO-Biodanza® programma ļauj samazināt emociju izpausmju problēmas un uzlabot vienaudžu attiecības, vai arī preventīvi aizsargā skolēnus pret šo rādītāju pasliktināšanos, kā tas bija novērojams 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās. Vairāk par pētījuma rezultātiem var izlasīt šeit.

Nodarbību vieta: Rīga

Viena moduļa maksa - 150 eiro. Apmācības sertifikāts tiek izsniegts pēc visu piecu moduļu apmeklēšanas.

Pieteikties: vineta@vcg.lv

Vairāk par metodi var arī izlasīt rakstā "Attiecības - pamata izdzīvošanas mehānisms. Kā palīdzēt bērniem veidot veselīgas attiecības?"


AKTUĀLĀS NODARBĪBAS

 • Rīgā jaunu TANZPRO-Biodanza grupu gan tiešsaitē, gan klātienē piedāvā Ilze Akmentiņa, Tanzpro Biodanza instruktore

Nodarbību datumi klātienes nodarbībām (otrdienas) Kr. Barona iela 88, 2 korpuss 5. stāvs 255. kabinets, iebraukšana no Dainas ielas 10. Vietu skaits ierobežots.

 Bērniem vecumā no 3 - 6 gadiem, plkst. 18.30 - 2022. gada 12. aprīlis, 26 aprīlis, 10. maijs, 24. maijs, 7.jūnijs.

 Bērniem vecumā no 7-12 gadiem, plkst. 18.30 - 2022. gada 19.aprīlis, 3.maijs, 17.maijs, 31.maijs, 13.jūnijs (pirmdiena).


Nodarbību datumi tiešsaistes (Zoom) nodarbībām (trešdienas):

 Bērniem vecumā no 3 - 6 gadiem, plkst. 19.00 - 2022. gada 13. aprīlis, 27.aprīlis, 11. maijs, 25. maijs, 8.jūnijs.

 Bērniem vecumā no 7-12 gadiem, plkst. 19.00 - 2022. gada 20.aprīlis, 4.maijs, 18.maijs, 1. jūnijs, 15.jūnijs.

Pieteikšanās pa e-pastu akmentinailze@inbox.lv vai tālr.26082054. 


Saiva Brūdere - Ruska

Piedāvā: Biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: trešdienās plkst. 19.30 - 21.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Piedāvā: Tanzpro-Biodejas nodarbības bērniem (4 - 11 g.)
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: pirmdienās plkst. 18.30 - 19.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Piedāvā: Biodejas nodarbības ģimenēm ar bērniem (4 - 11 g.)
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: 2 reizes mēnesī svētdienās plkst. 12.30 - 13.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Kristiāna Kalniņa

Piedāvā: Biodejas nodarbības pieaugušajiem

Vieta: Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas zālē, Aspazijas bulv. 34, Rīga.
Laiks: pirmdienās plkst. 19.00 - 21.00
Pieteikties: kristiana.kalnina1@gmail.com, 29161100 (Kristiāna)

Anete Raikova, Diāna Stūrmane
Piedāvā: Biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Tallinas ielā 71, Rīgā (Baltās pirts telpās)
Laiks: trešdienu vakaros plkst. 19.00 - 21.00
Pieteikties: biodejas@gmail.com vai pa telefonu 29168546 (Anete) un 26408889 (Diāna).

Anna Kalniņa

Piedāvā: Biodanza nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Valmieras Pārgaujas sākumskolas zālē, Valmierā.
Laiks: otrdienās, plkst. 18.30 - 20.30
Pieteikties: 29225729 vai e-pastu anna_kalnina@inbox.lv

Guna Svence
Piedāvā: izbraukuma semināriem uz vietas iestādē, novadot šādas iespējamās praktiskās nodarbības
1) biodanza ( grupā ne mazāk kā 6 dalībnieki). Ilgums: 3 stundas
2) stresa vadības metodes ar pozitīvās domāšanas vingrinājumiem. Ilgums: 4 stundas
3) dzīvesspēks pozitīvās psiholoģijas kontekstā, jaunākie pētījumi psiholoģijā. Ilgums: 3 stundas.

Elīna Strade

Piedāvā: biodanza nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24 a
Laiks: piektdienās plkst.19:00
Pieteikties: elfa19@inbox.lv vai zvanot 20345573 ( Elīna)

Piedāvā: biodanza nodarbības bērniem ( bērniem ar vecākiem )
Vieta: Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24 a
Laiks: sestdienās plkst.12:00
Pieteikties: elfa19@inbox.lv vai zvanot 20345573 ( Elīna)

Vineta Grīvza

Piedāvā: izbraukuma seminārus/nodarbības uz vietas iestādē, novadot šādas iespējamās praktiskās nodarbības
1) Biodanza ( grupā ne mazāk kā 10 dalībnieki). Ilgums: 2 stundas
2) Tanzpro-Biodanza bērniem ar vecākiem 10 nodarbību ciklu. Vienas nodarbības ilgums: 1 stunda.
3) Cienošās komunikācijas 8 nodarbību ciklu. Vienas nodarbības ilgums: 2,5 stundas.

Pieteikties: vineta@vcg.lv vai zvanot 29294443