AKTUĀLAIS APMĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS 2022. GADAM

 • Empātijas skolas verbālās daļas - CIENOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS programmas bērniem instruktoru apmācība tiešsaistē

Kursu ilgums:  4 moduļi pa 2 dienām,  kuras notiks sestdienās no 10:00 - 17:00 un svētdienās no 10:00 - 17:00: 

           

 1.modulis: 2022.g. 8./9. janvārī

 2.modulis: 2022.g. 29./30. janvārī

 3.modulis: 2022.g. 19./20. februārī

4.modulis: 2022,g.5./6. martā


Mērķa grupa: skolotāji bērnudārzos, skolās un citās mācību iestādēs / psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un citi veselības aprūpes speciālisti / un citi interesenti, kuri strādā ar bērniem vai to vecākiem.

Apmācības vada: Dr.psych. Marcus Stück (Vācija) un Mg.psych. Vineta Grīvza (Latvija).  Nodarbības notiks angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Empātijas skolas Cienošas komunikācijas instruktoru treniņš dos jums iespēju vadīt bērniem/skolotājiem/vecākiem cienošas komunikācijas un savstarpējas atzīšanas apmācību. Programma balstās uz Maršala Rozenberga nevardarbīgās komunikācijas metodi, kas sākotnēji tika attīstīta pieaugušajiem, un  tika īpaši izstrādāta pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Galvenā uzmanība tiek veltīta cienošas komunikācijas verbālajiem aspektiem.

Programma veicina bērnu sociālo, emocionālo un valodas prasmju attīstīšanu un savu vārdu krājumu paplašināšanu.

Apmācības programma ietver:

 • Cienošās komunikācijas teorētisko pamatu apgūšana.
 • Programmas bērniem no 3 - 6 gadiem (8 nodarbības) apguve.
 • Programmas bērniem no 7 - 12 gadiem (8 nodarbības) apguve.
 • Cienošās komunikācijas elementu pašpieredze.

Cienošas komunikācijas galvenie uzdevumi ir:

 • aktivizēt un paplašināt zināšanas par to, kā funkcionē cienoša komunikācija – attiecības un kontakts ar citiem, kas balstās partnerībā, kooperācijā un cieņā, nevis vardarbībā, nosodījuma, kritizēšanā u.c. destruktīvās pieejās;
 • paplašināt vārdu krājumu, mācot izmantot vārdus, kas apraksta personīgo pieredzi, izsaka novērojumus, izjūtas, vajadzības un skaidrus lūgumus;
 • palīdzēt apgūt veidus, kā godīgi paust savas izjūtas, kā apzināt un piepildīt savas vajadzības, formulēt lūgumu, neietekmējot citus un neizmantojot vardarbīgu (citus neaizvainojošu un agresīvu) saskarsmes stilu;
 • palīdzēt atpazīt, iepazīt un atzīt citu cilvēku izjūtas un vajadzības, sadzirdēt lūgumus, aizstāvēt un atbalstīt otru cilvēku vajadzību piepildīšanā un būt empātiskam saskarsmē ar citiem;
 • veicināt domāt, uzņemties iniciatīvu un atbildību konfliktu risināšanā;
 • palīdzēt atklāti izteikt savu viedokli, neizraisot atraidījumu vai naidīgumu.

 „Nav sliktu cilvēku, ir sliktas komunikācijas prasmes” /M.Rozenbergs/

Iepriekšējo apmācības dalībnieku refleksijas, sajūtas un atziņas var izlasīt šeit.

Viena moduļa cena:   - 150 eiro

Piesakoties līdz 1.decembrim => "agrā putniņa cena" - 135 eiro.

Samaksu var veikt par katru moduli atsevišķi.

Nodarbību vieta: Rīga 

Pieteikties: vineta@vcg.lv 

 • Empātijas skolas koncepta neverbālās daļas - TANZPRO-Biodanza® bērniem instruktoru apmācība:

TANZPRO-Biodanza® bērniem nodarbību instruktoru apmācība notiek 5 moduļos, kuras notiek reizi mēnesī vienā nedēļas nogalē, t.i., sestdienās no 10:00 - 18:00, svētdienās no 9:30 - 17:00.

Apmācību plānojam uzsākt 2022.gada vasarā (precīzi datumi tiks paziņoti vēlāk).

Mērķa grupaskolotāji bērnudārzos, skolās un citās mācību iestādēs / psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un citi veselības aprūpes specialisti / un citi interesenti, kuri strādā ar bērniem.

Apmācības vada: Dr.psych. Alejandra Villegas (Argentīna, Spānija) un Dr.psych. Marcus Stück (Vācija), Mg.psych. Vineta Grīvza (Latvija).  Nodarbības notiks angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. 

Kursa saturs ietver sekojošu prasmju apmācību: 

 • TANZPRO-Biodanza® teorētisko pamatu apgūšana.
 • Programmas bērniem no 3 - 6 gadiem (10 nodarbību programma "Dažādi piedzīvojumi") vadīšana.
 • Programmas bērniem no 7 - 12 gadiem (20 nodarbību programma "Dejas apkārt pasaulei") vadīšana.
 • TANZPRO-Biodanza® elementu pašpieredze.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems tiesības vadīt TANZPRO-Biodanza® nodarbības bērniem visā pasaulē.

TANZPRO-Biodanza® ir praksē pārbaudīta un zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma, ko Vācijas Veselības ministrijas projekta ietvaros (2007-2011) atbilstoši izglītības iestāžu prasībām adaptēja un Leipcigas universitātes Psiholoģijas institūtā veiktajā pētījumā izvērtēja M.Stueck, A.Villegas, C.Luzzie, R.Toro. TANZPRO-Biodanza® bērniem ir Empātijas skolas koncepta (Stueck, 2010) neverbālā daļa. Sākotnēji TANZPRO-Biodanza® bērniem tika izveidots kā 10 nodarbību treniņš. Papildus skolas versijas 10 nodarbības attīstīja un darbā ar bērniem Latvijā veica Vineta Grīvza. 

Katra nodarbība ir apmēram 45 ~ 60 minūšu gara. Programmā bērni gūst intensīvus pārdzīvojumus, sajūtot sevi un savu jūtu ķermeniskās izpausmes, izjūtot grupu un sadarbības aspektus. Nodarbības attīsta prasmi izpaust savas emocijas, ir vērsta uz empātijas un tolerances veidošanu, emocionālo un sociālo prasmju veicināšanu, palīdz attīstīt emociju regulēšanas prasmes. 

Latvijā veiktajā pētījumā par 1.klašu skolēnu emocionālo un sociālo kompetenču izmaiņām TANZPRO-Biodanza® nodarbību grupā (V.Grīvza, G.Svence & M.Stueck, 2016) 1.klašu skolēniem, kuri piedalījās nodarbībās, salīdzinājumā ar 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās, uzlabojās emociju (dusmu, baiļu, sajūsmas un skumju) regulēšanas spējas, kā arī tika novērota vairāk sociāli vērsta uzvedība. Pētījuma rezultāti iesaka, ka TANZPRO-Biodanza® programma ļauj samazināt emociju izpausmju problēmas un uzlabot vienaudžu attiecības, vai arī preventīvi aizsargā skolēnus pret šo rādītāju pasliktināšanos, kā tas bija novērojams 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās. Maģistra darba saīsinātu versiju par TANZPRO-Biodanza® intervenču rezultātiem un intervences detalizētu aprakstu, kā arī pētījuma rezultātiem var izlasīt  šeit.

Viena moduļa cena:  -  160 eiro. Samaksu var veikt par katru moduli atsevišķi.

Nodarbību vieta: Rīga 

Pieteikties: vineta@vcg.lv 

Vairāk par metodi var arī izlasīt rakstā "Attiecības - pamata izdzīvošanas mehānisms. Kā palīdzēt bērniem veidot veselīgas attiecības?"AKTUĀLĀS NODARBĪBAS

Biodanza, Tanzpro-Biodanza

Saiva Brūdere - Ruska

Piedāvā: Biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: trešdienās plkst. 19.30 - 21.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Piedāvā: Tanzpro-Biodejas nodarbības bērniem (4 - 11 g.)
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: pirmdienās plkst. 18.30 - 19.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Piedāvā: Biodejas nodarbības ģimenēm ar bērniem (4 - 11 g.)
Vieta: Valmierā, G. Apiņa 12 (2. st. pa labi)
Laiks: 2 reizes mēnesī svētdienās plkst. 12.30 - 13.30
Pieteikties: 26616846 vai saiva.brudere.ruska@gmail.com

Kristiāna Kalniņa

Piedāvā: biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: 
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas zālē, Aspazijas bulv. 34, Rīga.
Laiks: pirmdienās plkst. 19.00 - 21.00
Pieteikties: kristiana.kalnina1@gmail.com29161100 (Kristiāna)

Anete Raikova, Diāna Stūrmane
Piedāvā: biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: 
Tallinas ielā 71, Rīgā (Baltās pirts telpās)
Laiks: trešdienu vakaros plkst. 19.00 - 21.00
Pieteikties: 
biodejas@gmail.com vai pa telefonu 29168546 (Anete) un 26408889 (Diāna).

Anna Kalniņa

Piedāvā: biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Valmieras Pārgaujas sākumskolas zālē, Valmierā.
Laiks: otrdienās, plkst. 18.30 - 20.30
Pieteikties: 
29225729 vai e-pastu anna_kalnina@inbox.lv

Guna Svence
Piedāvā: 
izbraukuma semināriem uz vietas iestādē, novadot šādas iespējamās praktiskās nodarbības
1) biodeju ( grupā ne mazāk kā 6 dalībnieki). Ilgums: 3 stundas
2) stresa vadības metodes ar pozitīvās domāšanas vingrinājumiem. Ilgums: 4 stundas
3) dzīvesspēks pozitīvās psiholoģijas kontekstā, jaunākie pētījumi psiholoģijā. Ilgums: 3 stundas.

Elīna Strade

Piedāvā: biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24 a
Laiks: piektdienās plkst.19:00
Pieteikties: elfa19@inbox.lv vai zvanot 20345573 ( Elīna)

Piedāvā: biodejas nodarbības bērniem ( bērniem ar vecākiem )
Vieta: Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24 a
Laiks: sestdienās plkst.12:00
Pieteikties: elfa19@inbox.lv vai zvanot 20345573 ( Elīna)

Vineta Grīvza

Piedāvā: biodejas nodarbības pieaugušajiem
Vieta: 
Bruņinieku ielā 36/3, Rīgā (deju teātra "SONRISA" telpās, 2.stāvs
Laiks: trešdienu vakaros plkst. 19.30 - 21.30
Pieteikties: 
vineta@vcg.lv vai zvanot 29294443