TANZPRO-Biodanza® bērniem -"Dejas apkārt pasaulei "

Biodeja bērniem pamatojas uz Biodanza metodes pamatprincipiem un atbalsta bērnu autentisku identitātes attīstību, 
empātiskā un tolerantā veidā veicinot bērnu personīgo izpausmi, komunikāciju un sadarbību ar citiem . 

TANZPRO-Biodanza® ir praksē pārbaudīta, zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma, ko Vācijas Veselības ministrijas projekta ietvaros (2007-2011) atbilstoši izglītības iestāžu prasībām adaptēja un  Leipcigas universitātes Psiholoģijas institūtā veiktajā pētījumā izvērtēja M.Stueck, A.Villegas, C.Luzzie, R.Toro (2010).  

TANZPRO-Biodanza® bērniem ir Empātijas skolas koncepta (Stueck, 2010) neverbālā daļa. Empātija ir viena no vissvarīgakajām prasmēm, lai varētu veidot attiecības un izveidotu Dzīves procesus (Stueck, 2010).

Biodeja bērniem piedāvā dažādas neverbālas pieredzes sekojošās jomās:

  1. vitalitāte – lai stiprinātu organisma pašregulāciju, līdzsvarotu aktivizācijas un relaksācijas ritmus, uzlabotu bērnu plūsmas spēju u.c.;
  2. radošums – lai izmēģinātu dažādas izpausmes formas un atrastu jaunas izpausmes iespējas;
  3. afektivitāte – lai attīstītu empātiju un palīdzētu izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, justu savstarpēju cieņu, pieredzētu draudzību ( arī starp meitenēm un zēniem).
  4. transcendence – lai veicinātu dabas ritmu izjušanu un sevis izjušanu kā dabas sastāvdaļu. 

TANZPRO-Biodanza®  bērniem -"Dejas apkārt pasaulei " ir izveidots kā 10 nodarbību treniņš. 

Katra nodarbība ir apmēram 45 ~ 60 minūšu gara un sastāv no trim daļām:

  1. stāsts "Ceļojums uz kādu zemi" (lielākiem bērniem: 7-12 g.) un „Dažādi piedzīvojumi“ (mazākiem bērniem: 3-6 g.);
  2. Biodanza daļa (tematikai specifiskas dejas);
  3. noslēgums (pārdzīvotā zīmēšana).

Programmā bērni gūst intensīvus pārdzīvojumus, sajūtot sevi un savu jūtu ķermeniskās izpausmes, izjūtot grupu un sadarbības aspektus. Nodarbības attīsta prasmi izpaust savas emocijas, ir vērsta uz empātijas un tolerances veidošanu.

Latvijā veiktajā pētījumā par 1.klašu skolēnu emocionālo un sociālo kompetenču izmaiņām TANZPRO-Biodanza® nodarbību grupā (V.Grīvza, 2016) 1.klašu skolēniem, kuri piedalījās nodarbībās, salīdzinājumā ar 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās, uzlabojās emociju (dusmu, baiļu, sajūsmas un skumju) regulēšanas spējas, kā arī tika novērota vairak sociāli vērsta uzvedība. Pētījuma rezultāti iesaka, ka TANZPRO-Biodanza® programma ļauj samazināt emociju izpausmju problēmas un uzlabot vienaudžu attiecības, vai arī preventīvi aizsargā skolēnus pret šo rādītāju pasliktināšanos, kā tas bija novērojams 1.klašu skolēniem, kuri nepiedalījās nodarbībās. Maģistra darba saīsinātu versiju par TANZPRO-Biodanza® intervenču rezultātiem un intervences detalizētu aprakstu, kā arī pētījuma rezultātiem var izlasīt  šeit

Tanzpro - Biodanza®  kopā ar vecākiem

Biodejas nodarbībā kopā ar savu meitu vai dēlu jums būs iespēja ienest attiecībās jaunu enerģiju -  vairāk siltuma un afektivitātes.

Biodeja ir īpaša izpausmes forma:

  1. kas balstās uz mīlestības, cieņas, vienlīdzības un dažādības pieņemšanas principiem;
  2. kas veicina pašvērtējumu, radošumu un draudzības prasmes;
  3. kas dod iespēju izpaust sevi caur savām jūtām un emocijām.

Bērnam ķermenis ir pats svarīgākais “domāšanas orgāns”. Tas nozīmē, ka skolotājam (un arī vecākiem)  ir jābūt pieejām savai ķermeņa uztverei bez racionālās apstrādes, tikai ar spēju pieredzēt. Bez šīs pieejas ķermenim nav iespējams attīstīt sevis-apzināšanos ne bērniem, ne skolotājiem (ne vecākiem) (Maturana & Verden-Zöller, 2005).

Biodejas nodarbība ir neverbāla vecāka un bērna (cilvēka un cilvēka) satikšanās “šeit un tagad”, tā ir cilvēku satikšanās, kurā caur deju, rotaļu un mijiedarbību ir iespējams jaunā kvalitātē iepazīt vienam otru, savas sajūtas un vajadzības.

Nodarbības vecākiem ar bērniem tiek veidotas balstoties uz TANZPRO-Biodanza®  bērniem programmas bāzes, kura ir aprakstīta iepriekš.